Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


PÁLYÁZAT RAGYOLC 2018

 

Potrebné údaje k príprave projektu EACEA /

Az EACEA pályázathoz szükséges adatok

 

/Európa pre občanov 2014-2020 – Európa a polgárokért Program/

 

1

Úradný názov obce, resp. neziskovej organizácie / Az önkormányzat, vagy non-profit szervezet hivatalos megnevezése és PIC kódja

Megnevezés: KÖZÖSEN APCÉRT EGYESÜLET

 

 

PIC:

2

Krajina/ Ország

Magyarország

3

Adresa / Levelezési cím

3032. Apc, Barátság u. 6.

4

IČO / Bejegyzési  (regisztrációs, vagy  statisztikai szám)

10-02-1726

5

Webová stránka / weboldal

https://kozosenapcert.eoldal.hu/

6

Právna forma (samospráva, občianske združenie, zväz, a pod. / Működési forma (önkrományzat, non-profit szervezet, intézmény, stb.)

non-profit szervezet

7

Dátum registrácie / A bejegyzés dátuma

2003. október 21.

8

Kým bola vaša organizácia registrovaná? / A bejegyző intézmény megnevezése

Egri Törvényszék

9

Meno štatutárneho zástupcu (starosta obce, predseda združenia) A törvényes képviselő neve (polgármester, a szervezet elnöke, stb.)

Hegedűs Gyula elnök

10

Región na úrovni NUTS2 (napr. Stredné Slovensko) /

Térség NUTS2 szinten pl. Észak Magyaroszág)

Észak- Magyarország

11

DIČ / Adószám

18586699-1-10

12

DIČ DPH / Nemzetközi ÁFA adószám

 

13

Predmet prevažujúce činnosti  NACE  /  NACE megnevezés a gazdasági tevékenységek statisztikai besorolási szabványa szerint

 

14

Telefón v medzinárodnom formáte /pevná linka + mobil/

Telefonszám – nemzetközi formátumban (vezetékes és mobil)

+36-70-6151134

15

Fax/fax

 

 

16

Internetová adresa / Internetes honlap elérhetőség

kozosenapcert@citromail.hu

17

Titul meno, priezvisko kontaktnej osoby / A kapcsolattartó titulusa és teljes neve

Hegedűs Gyula elnök

18

Pozície v organizácii / beosztása

 

19

E-mail adresa / e-mial címe

hegedusgyula@citromail.hu

20

Krátke predstavenie obce resp. neziskovej organizácie – cca 10 viet (geografická poloha, počet obyvateľov, demografické zloženie, majetok obce – cestná, vzdelávacia, sociálna infraštruktúra a životného prostredia, kultúrne a historické pamiatky obce, turistické atrakcie,  inštitúcie, podnikateľský a  neziskový sektor na území obce, kultúrny, športový a spoločenský život, spolupráca a družobné partnerstvá obce a pod./

 A település ill. a non-profit szervezet bemutatása  kb. 10 mondatban (földrajzi elhelyezkedés, lakosság, demográfiai összetétel, a település ingfrastruktúrával való ellátottsága – utak, közművesítés, oktatás és szociállis ellátás, látványosságok, turisztikai érdekességek, kulturális, sport és közösségi élet, intézmények, vállalkozások, non-profit szervezetek működése, már meglevő egyőttműködések ill. testvértelepülési kapcsolatok:

Apc   Heves megyében, a Mátra hegyvonulat dél felé elnyúló két hegye; a Somlyónak és Kopasznak lábánál, zömmel a Zagyva folyó bal partján terül el. Határát a Zagyva folyó szinte felezi, nyugati felén folyik a Szuha. Lélekszáma: 2453 fő (2015), területe: 2042 ha, 3546 kh,

Mint település, kiváló földrajzi adottságú, fejlődőképes község, amelyhez a szükséges földrajzi adottságok meg vannak .Közúti közlekedése jó,  a főváros felől az M3-as autópályán át a 21. főközlekedési úton, vasúton a Budapest-Hatvan-Salgótarján vonalon közelíthető meg.   Éghajlata jó, a napfény több az országos átlagtól, a csapadék évi mennyisége is átlag felett mozog, viszonylagosan kedvező eloszlásban. Folyóvizei felhasználhatók az intenzív öntözéses gazdálkodáshoz a mezőgazdaságban, de az iparban sem kisebb jelentősége. Az apci bor régóta ismert. Jókai Mór is emlegeti, és a legenda szerint Mária Terézia asztalán is többször előfordult. Ma ismét jelentős szőlőültetvények találhatók a községben.
Érdekessége még a falunak, hogy Kodály Zoltán Mátrai képek című dalcsokrában is szerepel. Az Apcon lakom, keress meg kezdetű dalban hallhatunk róla. Kedvelt kirándulóhely a falu felett lévő Széleskő-bányató és a hosszúlevelű árvalányhaj,amely tengerként hullámzik a hegyoldalon.

 A település infrastrukturális ellátottsága jónak mondható, üzletek, bölcsöde, óvoda, iskola és sportegyesületek és kulturális szervezetek működnek a községben.

 A Közösen Apcért Egyesület 2003-tól működik. Az Alapszabályban megfogalmazott célja: Apc harmonikus fejlődésének elősegítése, lokálpatriotizmus, gazdasági lehetőségek kihasználása, lakosságot érintő kérdések továbbvitele- megvalósulásanak elősegítése

21

Ostatn údaje a návrhy k aktivitám projektu / Egyéb adatok és javaslatok a projekt tevékenységet illetően:

 

 

 

Néhány kép az eseményről!

 

 

 

46514577_1084072351774788_5243336975930359808_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46906595_565717137184422_4737905709868384256_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46756980_269062290462991_7512942736182345728_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46779816_364212764341590_2336731872840646656_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46892943_265006164129997_7102399383726981120_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46975371_303263160285530_2415177148399616000_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46825031_1408479475949104_4069230175768805376_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46760259_1928374833948453_2442577064063139840_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46957248_344778622743732_435981881108856832_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46778424_353571948733833_9210937406453186560_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47009329_359735371266931_3530253879390240768_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46960630_577783055996463_5184758037239300096_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46831259_265114787494624_4011981238125461504_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47079595_383873569024664_6083590822803013632_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46777019_594845507616349_2452476044557418496_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46886708_341211413098490_1554258818001534976_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46750661_2255410411414956_1611045277861412864_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


euapolgarokert-170104.jpg

 

 

A TESTVÉRTELEPÜLÉSI TALÁLKOZÓ A KISEBBSÉGI CSOPORTOK TÁMOGATÁSÁNAK JEGYÉBEN c. projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

 

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

 

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 1525 állampolgár részvételével, akik közül 50 Varsány település (Magyarország), 15 Kolozsvár (Cluj-Napoca) város (Románia) 30 Seč város (Csehország), 45 Karancslapújtő település (Magyarország),  25 Sedziejowice település (Lengyelország), 15 Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) város  (Románia), 45 Apc település (Magyarország), valamint 1300 Ragyolc település (Szlovákia) lakosai.

 Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Ragyolc/Radzovce település (Szlovákia) volt, 2018/10/12 és  2018/10/14 között.

Részletes leírás:

2018/10/12-én a téma az uniós folyamatok és a fejlődési irányok volt.

A vendégek a délutáni órákban érkeztek Ragyolcra, ahol a szervezőgárda a település polgármesterével az élen hagyományos palóc ételekkel fogadta őket. A partnerségbe újonnan bekapcsolódott küldöttségek, szervezetek, intézmények, egyesületek bemutatkozását követően a részt vevők a nemrégiben felújított losonci (Lučenec) zsinagógát látogatták meg, ahol történelmi és kulturális megemlékezésre került sor. A megemlékezéssel elsősorban a béke fenntartásának fontosságára, mint uniós alapértékre hívtuk fel a figyelmet. Az előadó kiemelte, hogy az Európai Unió abból a célból jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok közötti véres háborúknak, amelyek közül a legrettenetesebb a második világháború volt. Visszatérve Ragyolcra az uniós döntéshozatali folyamatokat és fejlődési irányokat bemutató előadásra került sor, amit élénk eszmecsere követett. Az előadás hozzájárult az európai polgárság fogalmának jobb megértéséhez és a vita során az EB munkatársa vezetésével az egyes nemzeti vélemények és polgári elvárások közeledtek egymáshoz. A vacsorát követően a helyi és térségi kulturális örökség bemutatásával folytatódott a rendezvény.

 

2018/10/13-án a téma a kultúrák közötti párbeszéd volt

A második programnap a kulturális sokszínűség jegyében zajlott. A reggeli után a testvértelepüléseket bemutató fotókiállítás megnyitójára került sor. A kiállítás egész nap megtekinthető volt és nagy érdeklődésnek örvendett. A pályázat befejezése után a fotók vándorkiállítás formájában kerülnek bemutatásra a projekt partnereknél, hogy az otthonmaradottak is részesüljenek a pályázat eredményeiben. A délelőtti program hagyományos disznóvágással folytatódott, ahol az egyes delegációk bemutatták az ehhez kapcsolódó hagyományaikat, elkészítették tradicionális ételeiket. Párhuzamosan a kulturális csoportok vezetői és az érdeklődők workshopon vettek részt, ahol közösen keresték a kulturális hagyaték bemutatásának leghatékonyabb formáit és eszközeit. A kulturális seregszemlére „Örökségünk: múlt és a jövő találkozása” az ebéd után került sor, ahol bemutatkoztak a partnerek hagyományos és modern művészeti előadói.  Az esti program táncházzal végződött.

 

A2018/10/14 a téma a kisebbségek helyzete és szerepe volt.

A délelőtt folyamán elsősorban a kisebbségek helyzete és szerepe került előtérbe. A részt vevők eszmecserét folytattak ebben a témában. Ezt követően jó gyakorlatként a helyiek bemutatták a romák felzárkóztatását célzó programjukat. A projekt partnerek bemutatták településük épített, természeti, műszaki, régészeti és „megfoghatatlan kulturális örökségeit, különös figyelemmel a kisebbségek által létrehozott értékek ábrázolására. A háromnapos programsorozat ebéd után a pályázat értékelésével a további együttműködési irányvonal meghatározásával zárult.

 

dsc_0018.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0049.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0104.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0149.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0154.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0205.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0212.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0263.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0282.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0432.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0450.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0455.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0513.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0527.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0542.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0544.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0548.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0564.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0580.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0671.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0730.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0737.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0753.jpg

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Gtfzeg dzxeqa

(Oqvjoi, 2022.06.07 04:07)

glucophage 500mg brand - <a href="https://amlodipine.store/">order norvasc 10mg</a> buy amlodipine 10mg generic

Kqxshv bgoldl

(Zlgfla, 2022.06.05 14:44)

brand hydroxychloroquine 400mg - <a href="https://baricitinib.store/">buy baricitinib 2mg</a> baricitinib 4mg tablet

Noefnn sqrgwi

(Xnxozl, 2022.06.03 23:58)

lasix 100mg uk - <a href="https://furosemideg.com/">generic lasix 40mg</a> how to buy stromectol

Xlhtuz hfjdac

(Ozkpto, 2022.06.02 07:48)

prednisolone pill - <a href="https://neurontinx.store/">order neurontin 600mg online</a> sildenafil 50mg without prescription

Gswnuj mtclyi

(Khgyqs, 2022.05.31 17:33)

amoxil 250mg cost - <a href="https://amoxill.store/">amoxil 250mg us</a> cheap viagra generic

Ivnsiz frpuqz

(Cjzxwu, 2022.05.30 08:29)

prednisone 40mg ca - <a href="https://edpill.store/">ed pills online</a> purchase isotretinoin generic

Xsydbi jcyyog

(Wbbrar, 2022.05.28 23:33)

best cialis sites online - <a href="https://pharmpill.store/">online pharmacies in usa</a> modafinil pills

Xfmgjw okcyry

(Hfumzn, 2022.05.27 03:03)

doxycycline without prescription - <a href="https://clomidg.store/">buy clomid 50mg online cheap</a> canadian cialis online pharmacy

Dqpmcg ujjumz

(Twjnps, 2022.05.24 05:09)

amoxicillin pill - <a href="https://amoxicillinc.store/">buy amoxil for sale</a> buy vardenafil 10mg sale

Hjdkjw uioozq

(Diwipg, 2022.05.22 02:51)

buy acillin sale - <a href="https://ampicillinc.store/">ampicillin 250mg sale</a> buy tadalafil 10mg

Lppdph vjyzwe

(Pdytjp, 2022.05.20 17:08)

buy ceftin 250mg - <a href="https://cefuroximex.store/">buy cefuroxime without prescription</a> cialis 20mg us

Ilkgex nhcxku

(Wlcmdb, 2022.05.19 05:33)

brand budesonide - <a href="https://xbudesonide.quest/">budesonide uk</a> buy disulfiram 250mg online

Krrwcm axokgs

(Kewkir, 2022.05.17 17:10)

buy fildena 100mg online cheap - <a href="https://fildenax.store/">order fildena 100mg sale</a> stromectol canada

Edgtmo tnfzdf

(Lpmyby, 2022.05.15 18:17)

order cephalexin 125mg pills - <a href="https://cephalexinx.store/">buy generic cephalexin 125mg</a> order erythromycin 500mg online cheap

Kcdwga ihjpno

(Qvvnkv, 2022.05.13 13:29)

trimethoprim cost - <a href="https://xviagrpill.today/">buy sildenafil 150mg pills</a> viagra sildenafil 100mg

Cojvic vgovpv

(Hvogwu, 2022.05.11 04:54)

augmentin price - <a href="https://flagylgn.store/">order cialis 5mg for sale</a> tadalafil 40mg cheap

Xodldt azhbzn

(Fnswno, 2022.05.08 13:51)

prednisolone 5mg us - <a href="https://gabapentinx.store/">buy gabapentin 800mg pill</a> order tadalafil 10mg online cheap

Oerkdt aseyww

(Mrzvex, 2022.05.05 08:42)

cheap viagra tablets - <a href="https://bestusasild.com/">brand viagra</a> buy viagra 50mg sale

w13776p k9911a a846o

(kijoikouhvwu, 2019.06.02 06:16)

http://bitly.com/2Wv7LU6