Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CIVIL   HÍRMONDÓ

______________________________________________________________________________

A közösen apcért  egyesület  kiadványa                               2008.deCEMBER

______________________________________________________________________________

Tisztelt Olvasóink !

Ez évben megjelent első kiadványunkkal köszöntjük ÖNÖKET:a Szerkesztőbizottság                                                                                         

 

                                              

                                FŰZKÚT - EMLÉKPARK , 2008

 

Az emlékpark helyén korábban, még az 1930-as évek derekán is fűzfabokrokkal benőtt, mocsaras terület volt, amelyet három bő forrású kút táplált vízzel. Valószínűleg innen ered az elnevezés, hogy „ Fűzeskút „ ,amelyből alakult ki a Fűzkút elnevezés. Mikor Butyka Sándor tanító úr tudomására jutott, hogy a házával szemközti oldalon sertésnevelőt  alakítanak ki, azon volt, hogy ezt megakadályozza. Legyen az adott területen park, fákkal, bokrokkal virágokkal díszítve.

Az elgondolást tettek követték. A Butyka házaspár irányításával, összefogással, kevés anyagi támogatással láttak hozzá a terv megvalósításához.

Szorgos kezek munkája nyomán , szinte napról-napra formálódott, változott a lápos terület. Egy betontalapzaton álló keresztet - amelyet Kovács Imre kőműves mester készített - is emeltek, rajta a korpusszal , Jézus bronz szobrával. A parkot és a keresztet Szita Mihály helyi plébános tábori szentmise keretein belül avatta fel, amely terület a későbbiek során egyházi szertartások, körmenetek színhelye volt. Sajnálatos módon a Fűzkút gondozása, ápolása a későbbiek során feledésbe merült, így elgazosodott és csak részleteiben emlékeztetett arra a területre,amely korábban a falu egyik üde színfoltja volt.

Gyakorlatilag a szemünk előtt vált az enyészet martalékává az, ami egykor a falu büszkesége volt.

 

A Közösen Apcért Egyesület látva a parkban végbemenő változást elhatározta,hogy helyreállítja és rendbe teszi a területet. A munkák 2008. júliusában kezdődtek el és az elhanyagolt, gondozatlan terület napról-napra, hétről-hétre egyre szebb, barátságosabb lett. Tettük mindezt a Butyka házaspár iránti tiszteletből, valamint a község értékét jelentő emlékpark megóvása érdekében.

A Közösen Apcért Egyesület ezúton is köszöni mindazoknak, akik önkéntes munkájukkal és anyagi támogatásukkal hozzájárultak a helyreállítási munkálatokhoz.

 

Az emlékpark megóvása, az újonnan ültetett fák, bokrok, virágok gondozása  legyen  mindenkinek közös feladata.

A hagyományok méltó követése , megőrzése iránti tiszteletből az emlékparkot községünk plébánosa, Sándor atya tábori szentmise keretében újból felszentelte.

                                                                                            Rezsnyák  András

 

 

Kép

                                               Butyka család-1935

 

Kép

Kép

________________________________________________________________________________________________

 

 

  VISSZAPILLANTÓ

 

Civil szervezetünk életében ez az év is mozgalmasan alakult Az év elején megtartott közgyűlésünkön fogadtuk el az ezévi akcióprogramunkat és az Egyesület múlt évi közhasznú egyszerűsített beszámolóját.

 

Március 8-án a NŐNAP alkalmával családias légkörben ,virággal  köszöntöttük civil szervezetünk hölgy tagjainkat.

 

A tavaszias jó időjárást kihasználva nagytakarítást végeztünk a Somlyó-hegyi Lövészklub  területén, rendbetettük a Zsidótemetőt és környékét. Összegyűjtöttük a szétszórt és környezetkárosító hulladékokat a település szélén lévő buszfordulónál . Talajlazítást végeztünk a korábbi években telepített és időközben mások által megritkított sövénysornál és 30 tő új  fagyal sövénynövényt ültettünk.

A  Németh- házaspár kezdeményezésére március 17 –én  tagjaink közül páran részt vettek a Rózsaszentmárton felé vezető út mentén elhelyezkedő útpadka és vízelvezető árok szemétmentesítési akciójában.

A 21-s főútról induló közút mellett elhelyezkedő üdvözlő tábla környékét egész év során az évszakoknak megfelelő virágok ültetésével és gondozásával tettük szebbé. A Jobbágyiba vezető út mentén lévő tábla környékén is  rendszeresen nyírtuk a füvet, az itt  élők pedig szép virágokat ültettek a tábla köré . Köszönjük!

 

Május 1-én csatlakozva a Somlyó-hegyi Lövészklubhoz, majálissal egybekötött civilnapot tartottunk a klub területén, ahol a hagyományos főzőversenyen kívül, egyéb sportprogramok is szórakoztatták a megjelent résztvevőket. Hagyományteremtő szándékkel hirdettünk pogácsasütő versenyt, és a leadott 10 fajta pogácsából az első négy helyezett értékes  jutalomban részesült.

 

Május 24-én tartottuk az 5. Apcról Elszármazottak Találkozóját.

A szabadtéri rendezvényünkre szóló meghívásunkat sokan elfogadták és hazalátogattak szülőfalujukba. Tartalmas és szórakoztató programokkal vártuk a hazatérőket. A helyi Népdalkör tagjai az előző találkozókon előadott műsorszámokból összeállított népdalcsokorral köszöntötték a vendégeket. Egyesületünk tagjai pedig szerény ajándékcsomaggal köszönték meg a nótázóknak,  hogy ez idáig mindig önzetlenül felléptek rendezvényeinken. A program rövid „nosztalgia túrával”  folytatódott a Kopaszhegy lankás részein ,ahol a résztvevőket útközben zárt sziklagyepek és hosszúlevelű, kunkorgó árvalányhaj mező fogadta . A  nagybánya peremén  pedig agárkosbor mező tárult a szemük elé, továbbhaladva pedig szülőfalujuk panorámájában gyönyörködhettek.

Az ebédet követően Serfőző Gábor és zenésztársai tartottak bemutató előadást. Sikert aratott az Apc történetével foglalkozó szellemi totó kitöltése , ahol a hazatérők emlékeikben  kutatva felidézték szülőfalujuk múltjának érdekességeit. A nap folyamán Barátságfa ültetésére is sor került,amelynek tövéhez minden hazalátogató hozott lakóhelyéről egy marék földet.  A természeti adottságok és a Juhász Pisti által szolgáltatott zene hatására vendégeink késő délután távoztak a rendezvényről. Sokan úgy vélték, hogy jó volt találkozni azokkal , akikkel már régóta nem látták egymást felidézni az egykori közös emlékeket és együtt nosztalgiázhattak szülőfalujukban. A személyes beszélgetések során többen úgy fogalmaztak, hogy jó volt ismét hazajönni, mert azt érezték ,szívesen láttuk őket.

Ezúton is köszönjük mindazon személyek támogatását,  akik szívesen áldoztak e nemes cél érdekében.

 

A települési önkormányzattal történő egyeztetés után 2008. július 17-én elkezdődtek a Fűzkút és a mellette lévő park helyreállítási munkálatai. Első lépésként a bejárati részen lévő kőkerítés és kapubejáró került felújításra. A park belső területén elburjánzó bokrok, vadhajtások és gyökerek kivágásra kerültek. A kőkereszt előtt lévő lépcsősor melletti támfalak  felújítása és az éppen maradt hátsó kerítésalap kijavítása is megtörtént A kőkereszthez vezető közlekedési utat szegélyköveztük és gyöngykavics burkolattal láttuk el. A parkba látogatók részére pihenést szolgáló padok kerültek kihelyezésre . A terület üdeségét a most kiültetett virágok,sziklakertek,  kúszófenyők és tuják is szolgálják.  A park védelmére sövénysort és léckerítést telepítettünk.

A park mellett elhelyezkedő szivattyús kút (előtte itt gémeskút állt ) felső letört részét kijavítottuk, környékét rendbetettük. A kút és park kialakulásáról  helytörténeti  táblák   nyújtanak  ismertetőt.

 

A helyreállítás befejezését  követően  2008 .október 18-án Kocsis Sándor plébános úr által celebrált  szentmise keretében került az emlékpark átadásra.

 

Működésünk fenntartása érdekében ebben az évben is pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Alapprogram keretében.

Az elbírálásra hivatott NCA kollégium értékelte civilszervezetünk múlt évi tevékenységét és 200. 000 Ft működési támogatást szavazott meg részünkre.

Sikeresen zárult az SZJA 1%-ért indított kampányunk. Ezúton mondunk  köszönetet  mindazon adózó személynek, akik civilszervezetünket jelölték meg  kedvezményezettnek.

Egyesületünk ez évben ünnepli 5 éves fennállását. Büszkék vagyunk arra  ,hogy az elmúlt évek során elért eredményeink alapján hasznos tagjai voltuk községünknek. De az évforduló szerveztünk életében azt is  jelenti,hogy lejárt az 5 évre megválasztott elnökség mandátuma ,így november hónap végén tisztújítást kell végrehajtani. A tisztújító közgyűlés előkészítése folyamatba van.

Közösségünk belső életét is megrendítette Kovács Károly egyesületi tagunk elvesztése. Egy igazi segítőkész jó barát távozott közülünk.

 

                                                                                                                   Hegedűs Gyula

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

In memoriam….Kép

Boroskai Lászlóné

Bányász Ida Alice

 

1916 tavaszán született Büdszentmihályon,   / ma Tiszavasvári  / pedagógus szülők első gyermekeként.

Édesapja a szolnoki születésű B. Sándor a Dessewffy grófok házitanítója. Édesanyja W. Adél  kassai tanítónő.

6 éves, amikor Apcra kerül a család  1922-ben , két gyermekkel. Édesapja több jelentkező közül nyeri el a  kántor-tanító állást. Jó hangú kántor és szigorú tanító volt. Édesanyja itt már a családjának él.

 

A szőke hajú, kék szemű törékeny alkatú kislány az elemi iskoláit Apcon végzi. Utána 4 év polgári következik Jászberényben.  Tanítóképzőbe Székesfehérvárra kerül. A képzőben az apácák hamar felismerik zenei tehetségét,s biztatják,hogy gyakoroljon sokat a zongorán. A tanítónői oklevelet 1935-ben kapja meg nagyon szép eredménnyel. Nagyon szépen zongorázik és énekel. E két képessége az egész életét áthatja.

A nehéz időkben – ami sok volt - erőt ad neki. Sokszor hallatszik a szép zongora játéka a  templom  körül  ,a gesztenyefák alatt zengve. A család a Szent István téren, a régi iskolában lakott. A tanítónő 5 évig állás nélkül volt.

Pedagógiai hívatását Erdélyben, Hagymásláposon kezdte az 1941/42-es tanévben.

A gyermekek az iskolába menet először a tanítóval találkoznak. Testi-lelki fejlődésüket, az iskolához, az élethez való viszonyukat az első  élmények , évek határozzák meg. Tanítványai pontos, rendszerető, szellemi és fizikai munkában kitartó pedagógushoz kerültek. Család és gyermekszerető, erkölcsös ember volt.

 

Apcon üresedés van, s Ő is pályázik. A bemutató tanítás után elnyeri az állást. Így 1942-től 1979-ig a faluban tanít. Szigorú rendet és fegyelmet tart. Fontosnak tartja, hogy minden tanulója elsajátítsa a tananyagot. Sokszor viszi kirándulni tanítványait, színdarabokat tanít be nekik. A zenés darabokat Ő kíséri zongorán.

1948-ban férjhez megy, férje Boroskai László közigazgatási vezető. Apcon főjegyzői állást tölt be. Két gyermekük születik, őket   sok  szeretettel  ,sok nehézséggel és féltő szigorral nevelik fel.

Férjét B. Lászlót B listázzák.  Az ÁFÉSZ-hez kerül könyvelőnek. 1957-ben internálják, 13 hónapot ül.

S eközben a tanítónő 2 nagymama eltartása, 2 gyermek nevelése mellett gyakorolja pedagógusi hivatását. Sokan közülük értelmiségi pályára léptek. Minden tanulóból rendes, becsületes ember lett.

Éneket is tanít a felsőbb osztályosoknak. Énekkart vezet. Sokszor szerepelnek járási, megyei versenyeken, szép helyezéssel. A faluban minden rendezvényen fellépnek. A rossz tanulókat órák után korrepetálja. A zenei tehetségeket zongorázni tanítja. Anyagi javak gyűjtésére soha nem gondolt.

 

Férjét 1976-ban temette el.

Nyugdíjazása után – 63 éves korától – özvegyen a malom udvarban lakott , jó szomszédok között. Ablakiban télen-nyáron nyíltak a muskátlik.

Gyermekeinek,  unokáinak   mindig  segített , unokái mind diplomások lettek.

Munkásságát több éremmel, oklevéllel ismerte el a pedagógus társadalom és a falu közössége.

Hosszú, szép, küzdelmekkel és örömökkel teli életet kapott. 90 évesen 2006-ban távozott el örökre. Az apci temetőben nyugszik szeretett férjével, kedves szüleivel, nagyszüleivel egy sírban.
_____________________________________________________________________________________________________

  FELHÍVÁS!

A közösen Apcért Egyesület örömmel venné olyan új tagok jelentkezését, akik aktívan szeretnének tenni valamit Apc községért, szívesen tartoznának egy olyan közösséghez, ahol a munka mellett a szórakozás a jókedv is adott!

Működésünkről felvilágosítást az alábbi telefonszámon kaphat:37/789-703 vagy 06-70/369-8012

Az Egyesület számlaszáma:62100188-15600077 Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet-

Köszönettel várjuk támogatásaikat!

_____________________________________________________________________________________________________

 A CIVIL HÍRMONDÓ A KÖZÖSEN APCÉRT EGYESÜLET KIADVÁNYA

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:  Dr.Bulcsuné Vajda Tünde, Hegedűsné Ivády Gabriella, Rezsnyák Andrásné,Varga Antalné

Felelős kiadó : Hegedűs Gyula

A CIVIL HÍRMONDÓ  az NCA és APC –MED Bt. Támogatásával jelent meg.

 

 _____________________________________________________________________________________________________

 

001.jpg 

 

002.jpg

 

 

003.jpg

 

004.jpg

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 001.jpg

 

 

002.jpg

 

003.jpg

 

 

004.jpg

 

 

 

 

 

 

Lap tetejére

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.